Marina Solna Kołobrzeg / AktualnościPołączone komisje radnych w Marinie Solnej

16-12-2019

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Marinie Solnej w Kołobrzegu odbyło się połączone posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej, Komunalnej oraz Morskiej podczas których Prezes Zarządu Artur Lijewski szeroko omówił plany rozwoju oraz ustosunkował się do zaleceń poaudytowych spółki.