Marina Solna Kołobrzeg / Aktualności19-08-2019

W sobotę 17 sierpnia 2018r. w porcie jachtowym odbyły się XX Ogólnopolskie Zawody "Jazdy rowerem po desce na wodzie". W konkursie wzięło udział 48 zawodników. Do przejechania był dystans 21 metrów po pływających deskach. Wszyscy zawodnicy otrzymali certyfikaty a zwycięzcy cenne nagrody i upominki ufundowane przez kołobrzeskich sponsorów. Zawody rozpoczęto podniesienie flagi na maszt z okazji nadania nowej nazwy dla basenu zbudowanego kilka lat temu. Do mariny zawitały także pojazdy zabytkowe. Impreza jak co roku zgromadziła sporą liczbę sympatyków tej zabawy oraz turystów i mieszkańców Kołobrzegu.

Dzieci z Płok w marinie

16-08-2019

W środę 14 sierpnia Marinę Solną odwiedziła kolejna wycieczka. Tym razem była to 33 - osobowa grupa uczniów i opiekunów z miejscowości Płoki w powiecie Chrzanowskim , województwo małopolskie. Dzieci przebywały w Sianożętach na wakacjach. Organizatorem była Parafia Narodzenia NMP w Płokach. W czasie spaceru po porcie, goście wysłuchali pogadanki na morskie tematy związane z kołobrzeskim portem. Młodzież z zainteresowaniem oglądała zacumowane jachty, kutry rybackie i pracujących na nich rybakach. W czasie wycieczki padały pytania dotyczące morza, zwyczajów morskich, wyposażeniem jednostek pływających itp. Na koniec pobytu w marinie sympatyczni goście otrzymali drobne prezenty i gadżety.

Goście z Myślenic

05-08-2019

W piątek 2 sierpnia Marinę Solną odwiedziła 40- osobowa grupa dzieci z Myślenic, której towarzyszyło 9 opiekunów. Młodzież przebywa w Kołobrzegu na wypoczynku. Organizatorem była Parafia Narodzenia NMP w Myślenicach. W czasie zwiedzania portu, goście wysłuchali pogadanki na różne tematy związane z portem rybackim, handlowym, turystycznym oraz jachtowym. Mimo upału młodzież z dużym zainteresowaniem oglądała zacumowane jachty, kutry rybackie i pracujących na nich rybakach. W czasie wycieczki zadawano mnóstwo pytań związanych z morzem, zwyczajami morskimi, wyposażeniem jednostek pływających itp. Na koniec pobytu w marinie odwiedzający otrzymali drobne prezenty i gadżety.

Projekt COMPLETE - ankieta

05-08-2019

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej ankiety, dotyczącej porastania kadłubów jednostek rekreacyjnych cumujących w polskich portach jachtowych i marinach. Badania mają charakter naukowy i są prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu COMPLETE. Uzyskane na podstawie Państwa odpowiedzi wyniki, posłużą do oszacowania ilości materiału porostowego przenoszonego na kadłubach jednostek rekreacyjnych. Pomogą one także w przygotowaniu najbardziej optymalnych opcji postępowania z materiałem porostowym w zakresie stosowania systemów przeciwporostowych, sposobów czyszczenia i utylizowania tego materiału.

Z góry bardzo dziękujemy za pomoc!

Link do ankiety: https://linmantis60.bsh.de/limesurvey/index.php/835883?lang=pl

COMPLETE – projekt flagowy dla regionu Morza Bałtyckiego

Okres realizacji:październik 2017- wrzesień 2020

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) i środki własne (15%)

Partner wiodący: Kotka Maritime Research Association - Finlandia

Partner z Polski: Uniwersytet Gdański

Celem projektu jest opracowanie, łatwych w obsłudze i spójnych dla regionu Morza Bałtyckiego, narzędzi i zaleceń w zakresie postępowania z gatunkami inwazyjnymi, wprowadzanymi do środowiska w wodach balastowych oraz na kadłubach statków handlowych i łodzi rekreacyjnych. Zostaną one opracowane w oparciu o istniejące przepisy, wytyczne i zalecenia, zarówno krajowe, jaki i regionalne, europejskie oraz międzynarodowe. Ujednolicone działania wszystkich państw regionu będą z jednej strony dużym ułatwieniem dla interesariuszy, w tym użytkowników jachtów i innych jednostek rekreacyjnych, pływających po Morzu Bałtyckim, z drugiej zaś pomogą skuteczniej ograniczać introdukcje i rozprzestrzenianie gatunków obcych, które nie tylko są zagrożeniem dla rodzimej bioróżnorodności, ale także dla gospodarki człowieka.

Projekt COMPLETE jest realizowany przez 12 instytucji partnerskich z Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji, którzy współpracują z 23 organizacjami stowarzyszonymi ze wszystkich państw regionu Morza Bałtyckiego, w skład których wchodzą instytucje badawcze, ministerstwa transportu, gospodarki morskiej i środowiska, ich agencje, firmy prywatne związane z sektorem morskim (np. firmy żeglugowe i armatorzy statków), zarządy portów i organizacje pozarządowe, związki żeglarskie. Wśród partnerów Polskę reprezentuje Uniwersytet Gdański, natomiast wśród organizacji stowarzyszonych znajdują się: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Polski Rejestr Statków S.A.

Warszawa, 2 sierpnia 2019 r.

DGM.WOSM.2.410.3.7.2019.EM

wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uprzejmie informuje, że w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) realizowany jest obecnie projekt COMPLETE (Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive alien species introduction by shipping).

Celem projektu jest opracowanie, łatwych w obsłudze i spójnych dla regionu Morza Bałtyckiego, narzędzi i zaleceń w zakresie postępowania z gatunkami inwazyjnymi, wprowadzanymi do środowiska m.in na kadłubach statków, w tym jednostkach rekreacyjnych. Zostaną one opracowane w oparciu o istniejące przepisy, wytyczne i zalecenia, zarówno krajowe, jak i regionalne, europejskie oraz międzynarodowe. Ujednolicone działania wszystkich państw regionu będą z jednej strony dużym ułatwieniem dla interesariuszy, w tym użytkowników jachtów i innych jednostek rekreacyjnych, pływających po Morzu Bałtyckim, z drugiej zaś pomogą skuteczniej ograniczać introdukcje i rozprzestrzenianie gatunków obcych, które nie tylko są zagrożeniem dla rodzimej bioróżnorodności, ale także dla gospodarki człowieka.

W ramach projektu Uniwersytet Gdański, który jest jedną z 12 instytucji partnerskich, przygotował internetową ankietę dotyczącą porastania kadłubów jednostek rekreacyjnych cumujących w polskich portach jachtowych i marinach. Uzyskane wyniki ankiety posłużą do oszacowania ilości materiału porostowego przenoszonego na kadłubach jednostek rekreacyjnych. Pomogą one także w przygotowaniu najbardziej optymalnych opcji postępowania z materiałem porostowym w zakresie stosowania systemów przeciwporostowych, sposobów czyszczenia i utylizowania tego materiału. Wspomnianą powyżej ankietę można wypełnić na stronie internetowej: https://linmantis60.bsh.de/limesurvey/index.php/835883?lang=pl.

W związku z powyższym Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwraca się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród użytkowników jachtów i innych jednostek rekreacyjnych informacji na temat przeprowadzanej ankiety w ramach projektu COMPLETE. W załączeniu przesyłam dodatkowe informacje, które mogą zostać zamieszczone na Państwa stronach internetowych, a także w formie papierowej na tablicach informacyjnych lub w innych ogólnie dostępnych miejscach.

Z poważaniem,

Paweł Krężel

Zastępca Dyrektora

Departamentu Gospodarki Morskiej

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu-/

Regaty Planet Baltic Sup Race

30-07-2019

3 sierpnia 2019 roku rozegrane zostaną regaty Planet Baltic Sup Race. Po raz trzeci do Kołobrzegu przyjadą zawodnicy i zawodniczki z Polski oraz z zagranicy. Zgłoszono udział reprezentantów z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Organizator oczekuje potwierdzenia zespołu z Rosji. Impreza wpisuje się w kalendarz wydarzeń sportowych Zachodniego Wybrzeża, jako jedyna organizowana na morzu a dedykowana deskom SUP.

W tym roku zawodnicy zmierzą się w dwóch klasach: Open i Pro. Kobiety i mężczyźni wystartują w konkurencjach: Technical Sprint (dystans do 500m), Long distance (dystans do 1000m), Downwind (dystans około 2000m, start z morza w kierunku brzegu). Nowością będzie rozegranie po raz pierwszy w Polsce sztafety damsko-męskiej. Konkurencja ta zaczyna zyskiwać na popularności w światowym SUPie. Organizatorzy mają nadzieję, że zyska ją także w Polsce.

Planet Baltic Sup Race jest także trzecią imprezą, która wchodzi w skład Polish Sup Tour 2019. PST jest nową inicjatywą, mającą na celu stworzenie cyklu powiązanych ze sobą imprez stand up paddle, które z czasem przyciągną profesjonalnych zawodników z kraju i zagranicy.

Regaty w Kołobrzegu w tym roku przygotowywane są na 50 zawodników, którzy będą walczyć o nagrody finansowe i rzeczowe.

Po zakończeniu regat Planet Baltic Sup Race 2019, rozegrany zostanie wyścig Grand Prix Polish Sup Tour, w którym wezmą udział zawodnicy startujący wcześniej w Wałczu i Pamiątkowie.

Partnerem Głównym Planet Baltic Sup Race jest firma Burco Development – Rogowo Pearl. Partnerem Grand Prix Polish Sup Tour 2019 jest Fundacja Polskiej Myśli Technicznej i Mechaniki Precyzyjnej G.Gerlach – Zegarki polskie.

Partnerzy: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg, Baltica Wear, Hotel New Skanpol, On Lemon, Dolina Charlotty Resort @ Spa, Malinne, Miasto Kołobrzeg, MOSiR Kołobrzeg, Vionelli.

Patronat medialny: Wślizgu! Supsurfer.pl

Organizator: Akademia Sportów Wodnych mksailing.pl w Kołobrzegu.

Strona imprezy: FB @planetbalticsuprace @polishsuptour